> Naslovnica > Aktualni podaci
Aktualna radarska slika oblaka RC Bilogora animacija

Na slikama je istaknuto vrijeme u UTC terminu:
ljeti: lokalno vrijeme = UTC + 2h
zimi: lokalno vrijeme = UTC + 1h

RC Bilogora
  • valna duljina radara: 10 cm
  • tehnologija: 1988. godine, obnovljeno 2005. godine
  • radar postavljen: 1993. godine
  • tip radara: Doppler radar - DWSR 88 S

Prikaz radarske slike je krug promjera 480 km. S desne strane radarske slike nalazi se skala refleksivnosti oblaka u dBZ-ima koja ide od 10 do 65 dBz-a u koracima po 5 dBZ-a (mogu i druge mogućnosti). Konvektivna naoblaka tipično poprima vrijednosti 35 i više dBZ-a. U operativi obrane od tuče zabilježeni su Cb-i radarske odražajnosti i veće od 65 dBZ-a. Što je veća odražajnost, Cb je tučoopasniji, tj. konvektivni procesi su izraženiji, oluje su jače.

Radarska slika na webu je rezultat "volume scan-a", koji počinje na elevaciji 0,5°, a završava na 34,9°. Cjelokupni "volume scan" traje do 8 minuta (ovisno o zahtjevima za brojem elevacija i definiciji ostalih parametara koji utječu na kvalitetu radarske slike).

Prikaz radarske slike je PPI slika (panoramski prikaz), nosi naziv CAPPI, a pokazuje situaciju na 2.0 km visine (može bilo koji odabir visine plohe od interesa). Radarske slike se prikazuju u 15-minutnim intervalima, a uz sliku je termin početka radarskog mjerenja. Vrijeme prikaza slike na udaljenom računalu ovisi o obradi i prijenosu informacija.

Radar na Bilogori je Doppler radar, što znači da se može koristiti i u druge svrhe osim samog opažanja konvektivnih procesa (npr. mjerenje brzine visinskog vjetra, divergenciju vjetra, mjerenje količina oborine).


Aktualni podaci

RadiosondažePojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja