> Naslovnica > Aktualni podaci
Satelitske slike - EUMETSAT
Aktualna slika naoblake

Slika naoblake geostacionarnog satelita Meteosat u infracrvenom spektru dobivene posredstvom EUMETSAT-a. Vrijeme na slici odgovara lokalnom vremenu.


Animacija naoblake (~900kB)
Aktualni podaci

RadiosondažePojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja