> Naslovnica > Aktualni podaci
Aktualna radarska slika oblaka i oborine animacija

Vjerojatni intenzitet oborine:
neznatan do slab
slab do umjeren
umjeren do jak, moguća grmljavina
jak do vrlo jak, grmljavina
ekstreman, grmljavina, moguća tuča

Na slikama je istaknuto vrijeme u UTC terminu:
ljeti: lokalno vrijeme = UTC + 2h
zimi: lokalno vrijeme = UTC + 1h

Radari na RC Bilogora i RC Osijek
  • radari: Doppler radari proizvođača EEC
  • tehnologija: osnova 1978. (Osijek) i 1988. (Bilogora), zadnja modernizacija 2012. godine
  • valna duljina radara: 10 cm
  • program za obradu i prikaz prikupljenih podataka: IRIS

Slika predstavlja kompozitni prikaz produkta SRI (Surface Rainfall Intensity – vjerojatni intenzitet oborine na tlu) dobiven iz podataka prikupljenih radarima na Bilogori i u Osijeku. Desno od slike nalazi se skala vjerojatne količine oborine u sat vremena. Najniži prikazani nivo je 0.25 mm/h pa do >100 mm/h, raspodijeljeno u 5 nivoa u različitim bojama. Ispod slike je veza nivoa s vjerojatnim intenzitetom oborine. Vrijeme uz sliku je termin početka radarskog mjerenja.

Radarska slika na webu je rezultat "volume scan-a" radara, koji počinje na elevaciji antene od 0,5°, a završava na 34,9°. Cjelokupni "volume scan" traje do 5 minuta (ovisno o zahtjevima za brojem nivoa i definiciji ostalih parametara koji utječu na kvalitetu slike).

Navedeni radari su doppler radari, što znači da se osim za određivanje oborine i intenziteta naoblake mogu koristiti i za mjerenje brzine i divergencije visinskog vjetra.

Aktualni podaci

RadiosondažePojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja