> Naslovnica > Aktualni podaci
Količina oborine (mm) u protekla 24h izmjerena 24.05.2017. u 8 sati

 Postaja Oborina [mm]
 RC Bilogora 1.1
 Bjelovar 9.1
 Crni Lug-NP Risnjak 1.0
 Čakovec 2.0
 Daruvar 8.4
 Đakovo 3.0
 Delnice 0.5
 RC Gorice (kod Nove Gradiške) 16.3
 Gospić 3.2
 RC Gradište (kod Županje) 0.9
 Hrvatska Kostajnica 16.0
 Imotski 12.0
 Karlovac 0
 Knin 0.6
 Kopački Rit 5.0
 Koprivnica 17.0
 Križevci 4.4
 Kutina 5.0
 Kutjevo 6.0
 Lipik 3.0
 Ogulin 4.7
 RC Osijek-Čepin 0.3
 Osijek-aerodrom 1.3
 Parg-Čabar 1.5
 Plitvička jezera 44.0
 Požega 22.0
 Rijeka 1.5
 Rijeka-aerodrom 0.6
 Sisak 8.0
 Slavonski Brod 0.1
 Slunj 1.0
 Varaždin 0.7
 Vinkovci 2.0
 Virovitica 3.0
 Vukovar 6.0

  količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm


» O podacima oborine
Prikazani su podaci postaja na kojima se mjeri količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7h jučer do 7h danas u zimskom vremenu ili od 8h jučer do 8h danas u ljetnom vremenu (općenito: od 06UTC jučer do 06UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu "u tragovima", odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24h.
Aktualni podaci

RadiosondažePojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja