> Naslovnica > Aktualni podaci
Količina oborine (mm) u protekla 24h izmjerena 24.02.2017. u 7 sati
 Postaja Oborina [mm]
 Crni Lug-NP Risnjak 2.0
 Delnice 0.4
 Parg-ńĆabar 0.2
 Rijeka 0.2

  količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm


» O podacima oborine
Prikazani su podaci postaja na kojima se mjeri količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7h jučer do 7h danas u zimskom vremenu ili od 8h jučer do 8h danas u ljetnom vremenu (općenito: od 06UTC jučer do 06UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu "u tragovima", odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24h.
Aktualni podaci

RadiosondažePojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja