> Naslovnica > Aktualni podaci
Visine snijega u Hrvatskoj 19.02.2018 u 19 h

 Postaja Ukupno [cm] Novi [cm]
 RC Bilogora 8 1
 Gospić 40 3
 RC Gradište (kod Županje) 1 1
 Karlovac 10 -
 Knin 4 4
 Ogulin 63 5
 Parg-Čabar 67 2
 RC Puntijarka 78 -
 Sisak 1 -
 Varaždin 6 -
 Zavižan 203 -


Snježni pokrivač (pokrivenost tla) - ocjenjuje se na svim meteorološkim postajama DHMZ-a i bilježi u dnevnike motrenja iz kojih se podaci unose u računalo. Korisničkim se programima određuje broj dana sa snijegom, početak i završetak pojava snijega na tlu i sl.

Visina snježnog pokrivača - određuje se snjegomjernim letvama na svim meteorološkim postajama DHMZ-a. S glavnih meteoroloških postaja podaci se meteorološkim porukama proslijeđuju u nacionalnu i međunarodnu razmjenu. Podaci se unose u računalo, provjeravaju i arhiviraju. U okviru automatskih postaja visina snijega može se kontinuirano pratiti laserskim senzorima.

Motriteljski termini su 7h i 19h (06UTC i 18UTC). U iznimnim vremenskim uvjetima mjerenja se vrše i u terminu 13h (12UTC).

Aktualni podaci

RadiosondažePojava munja

Web kamere

Važniji datumi

Karte postaja