Mjerni uređaji

Na ruralnim pozadinskim mjernim postajama su instalirani mjerni uređaji, uzorkivači čestica i automatska mjerna oprema, radi mjerenje različitih onečišćujućih tvari u atmosferi.

Mjerna oprema je donirana od Europske Unije u sklopu projekta "PHARE2006" "Uspostava državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka".