Kemijski spojevi

Atmosfera je kompleksan, dinamičan sustav plinova koji su esencijalni za život na Zemlji. Polutant je kemijski spoj u zraku koji može naškoditi ljudima ili okolišu. Polutanti mogu biti u krutom, tekuŠem ili plinovitom stanju. Kemijski sastav atmosfere se može promijeniti zbog prirodnih izvora emisije (vulkani, grmljavina itd.) ili zbog emisije kemijskih spojeva proizvedenih ljudskom aktivnošŠu (industrija, promet itd.). Polutanti mogu biti primarni ili sekundardni. Primarni polutanti su spojevi koji su direktno emitirani tijekom nekog procesa (npr. pepeo iz vulkanskih erupcija). Sekundardni polutanti nisu direktno emitirani veŠ se stvaraju kada primarni polutanti reagiraju (npr. troposferski ozon je sekundardni polutant). Na ovim stranicama se mogu pronaŠi osnovne informacije o kemijskim spojevima u atmosferi koji se mjere na postajama državne mreže DHMZ-a.