Ruralne pozadinske postaje

Mjerenja su najvažniji izvor informacija o kakvoći zraka na nekom području.

Mjerenja kakvoće zraka omogučuju:

  1. Spoznati trenutnu vrijednost koncentracija onečišćujućih tvari na nekom području
  2. Analizirati broj prekoračenja koncentracija onečišćujućih tvari tijekom godine (zakonski propisi)
  3. Analizu trendova u vremenskim nizovima koncentracija onečišćujućih tvari
  4. Verifikaciju numeričkih modela za kakvoću zraka

Kvaliteta podatka o kakvoći zraka na određenom području ovisi o izboru mjesta mjerne postaje. Iz toga razloga je vrlo važno da se za odgovarajući program mjerenja odrede lokacije na kojima će se moći ostvariti svrsishodan program mjerenja. Određeni broj mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka se nalazi u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, te mjere pozadinsko onečišćenje zraka na području Republike Hrvatske. Na mjernim postajama se provode različiti programi mjerenja. Više informacija o lokaciji postaje, te o programu mjerenja na državnoj mreži DHMZ-a se može pronaći na ovim stranicama.