Visine snijega u Hrvatskoj 24.03.2018 u 07 h
  Postaja Ukupno (cm) Novi (cm)
  Crni Lug-NP Risnjak 17 -
  Delnice 28 -
  Gospić 12 -
  RC Gradište (kod Županje) 6 -
  Parg-Čabar 18 -
  NP Plitvička jezera 13 -
  RC Puntijarka 15 -
  Vinkovci 3 -
  Vukovar 3 -
  Zavižan 230 -